Krásné nové stroje
zleva Mikuláš Hořánek, Dalibor Vinklát, Standa Diviš, Pepa Hřeben a to nejsou všichni...

© Foto Ivan Bárta www.noise.cz fotogalerie modra