Stále mastné, stále krásné:
Krásné nové stroje
diriguje Standa Diviš, na kontrabas Dalibor Vinklát

© Foto Ivan Bárta www.noise.cz fotogalerie modra